Loading posts...

    MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF MUNSTERBILZEN – K-DIENST

    Officiële opening : 29 januari 2016   –  De K-dienst van Munsterbilzen werd in 2 fasen uitgevoerd. De eerste fase werd in gebruik genomen in november 2014, de tweede fase in november 2015.

    MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF – MUNSTERBILZEN – NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST

    Opstart der werken : 11 januari 2016 –  Het project omvat de afbraak van de gebouwen langs de Perronstraat, waar de huidige technische dienst van het psychiatrisch ziekenhuis gehuisvest is, en vervolgens het oprichten van het nieuwe gebouw voor de technische dienst, eveneens gelegen langs de Perronstraat, op ongeveer dezelfde locatie als het af te…