MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF – MUNSTERBILZEN – NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST

Opstart der werken : 11 januari 2016

–  Het project omvat de afbraak van de gebouwen langs de Perronstraat, waar de huidige technische dienst van het psychiatrisch ziekenhuis gehuisvest is, en vervolgens het oprichten van het nieuwe gebouw voor de technische dienst, eveneens gelegen langs de Perronstraat, op ongeveer dezelfde locatie als het af te breken gebouw.  Ook inbegrepen is de afbraak van de bestaande omheiningsmuur die het terrein afschermt langs de Perronstraat en het oprichten van een nieuwe verlaagde keermuur op dezelfde locatie.

De afbraakwerken werden opgestart op 01 juni 2015, gevolgd door een archeologisch onderzoek dat tot midden oktober 2015 heeft geduurd.  Tijdens dit onderzoek vonden archeologen sporen van de 800 jaar oude kloosterkerk.

Naast de kerk in Munsterbilzen werd een stevige middeleeuwse muur blootgelegd, ruim een meter dik, opgebouwd uit silex uit Voeren, carboonzandsteen uit Namen en Maaskeien. Ook zijn er meerdere skeletten gevonden. De opgraving moet meer licht werpen op de vroegste, maar onduidelijke, geschiedenis van het klooster van Munsterbilzen.

Het archeologisch onderzoek werd bëindigd in oktober 2015.   Aansluitend werd begin december 2015 een voorstel voor uitvoering van bijkomend natuurwetenschappelijk onderzoek, restauratie en conservatie overgemaakt.  Dit onderzoek zal aanvatten in het voorjaar van 2016.

Zie ook : http://www.mc-st-jozef.be/news/27/89/Munsterbilzen-legt-zijn-klooster-bloot
Bijlage:Het Belang van Limburg: uit uw gemeente: vrijdag 11 september 2015

Share your thoughts

MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF – MUNSTERBILZEN – NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST

Het project omvat de afbraak van de gebouwen langs de Perronstraat waar de huidige technische dienst van het psychiatrisch ziekenhuis gehuisvest is, en vervolgens het oprichten van het nieuwe gebouw voor de technische dienst, eveneens gelegen langs de Perronstraat, op ongeveer dezelfde locatie als het af te breken gebouw.
Ook inbegrepen is de afbraak van de bestaande omheiningsmuur die het terrein afschermt langs de Perronstraat en het oprichten van een nieuwe verlaagde keermuur op dezelfde locatie. De na afbraak vrijgekomen gevels van het voormalig Stiftschooltje en de hoogspanningscabine worden gerenoveerd.

De nieuwbouw ligt functioneel en organisatorisch goed ingeplant ten opzichte van de overige diensten van het Medisch Centrum en beschikt over een vlotte bereikbaarheid voor toelevering en afvoer in de Perronstraat.

Het nieuwbouwproject bestaat uit een gelijkvloers met schrijnwerkerij, metaalbewerking, en werkplaatsen voor schilders, elektriciens en tuiniers, met inbegrip van sanitaire lokalen en twee traphallen.  Aan de linkerzijde van de nieuwbouw wordt een verharding met afdak voorzien t.b.v. PMD- en perscontainers.
Op de verdieping komen personeelsrefter, bureel, kleedruimtes en sanitaire lokalen.
Het kelderniveau wordt uitgerust met de installatie van het onderstation centrale verwarming, noodstroomaggregaat, de uitbouw van een opslagruimte, berglokalen en stofafzuiging.

Wat betreft de infrastructuurwerken, wordt de volledige buitenaanleg rondom het gebouw opgenomen met de nodige verhardingen voor leveringen en containers alsook een inrit naar het kelderniveau.

 

Opdrachtgever Medisch Centrum St. Jozef
Locatie Abdijstraat 2
3740 Munsterbilzen
Budget 2,54 Mio EUR
Oppervlakte 1.488 m2
Start werken afbraak en archeologie juni 2015
Start nieuwbouw januari 2016

 

Share your thoughts