MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF – MUNSTERBILZEN – NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST

Opstart der werken : 11 januari 2016

–  Het project omvat de afbraak van de gebouwen langs de Perronstraat, waar de huidige technische dienst van het psychiatrisch ziekenhuis gehuisvest is, en vervolgens het oprichten van het nieuwe gebouw voor de technische dienst, eveneens gelegen langs de Perronstraat, op ongeveer dezelfde locatie als het af te breken gebouw.  Ook inbegrepen is de afbraak van de bestaande omheiningsmuur die het terrein afschermt langs de Perronstraat en het oprichten van een nieuwe verlaagde keermuur op dezelfde locatie.

De afbraakwerken werden opgestart op 01 juni 2015, gevolgd door een archeologisch onderzoek dat tot midden oktober 2015 heeft geduurd.  Tijdens dit onderzoek vonden archeologen sporen van de 800 jaar oude kloosterkerk.

Naast de kerk in Munsterbilzen werd een stevige middeleeuwse muur blootgelegd, ruim een meter dik, opgebouwd uit silex uit Voeren, carboonzandsteen uit Namen en Maaskeien. Ook zijn er meerdere skeletten gevonden. De opgraving moet meer licht werpen op de vroegste, maar onduidelijke, geschiedenis van het klooster van Munsterbilzen.

Het archeologisch onderzoek werd bëindigd in oktober 2015.   Aansluitend werd begin december 2015 een voorstel voor uitvoering van bijkomend natuurwetenschappelijk onderzoek, restauratie en conservatie overgemaakt.  Dit onderzoek zal aanvatten in het voorjaar van 2016.

Zie ook : http://www.mc-st-jozef.be/news/27/89/Munsterbilzen-legt-zijn-klooster-bloot
Bijlage:Het Belang van Limburg: uit uw gemeente: vrijdag 11 september 2015

Share your thoughts