DENDERWINDEKE NINOVE

Het project betreft de nieuwbouw van 36 sociale flats voor senioren verdeeld over verschillende niveaus, een ontmoetingsruimte met terras, een ondergrondse parkeergarage voor 28 wagens en de aanleg van de binnentuin. Het project is gelegen te Denderwindeke, op de hoek van de Edingsesteenweg en de Proosdij waar het voormalig rusthuis gesitueerd was.

Als gevolg van de forse helling in zowel de Edingsesteenweg als Proosdij en mede door de totale lengte van het gebouw langs de Edingsesteenweg van ± 58,00 meter, kent het gebouw 3 verschillende hoogtepeilen, wat zich manifesteert in de verspringende bouwhoogtes in de voorgevel alsook de achtergevel. Het nieuwe volume werd opgebouwd met 3 of 4 bouwlagen, afhankelijk van het peil van de straat, en afgewerkt met platte daken.

Ten einde een harmonieuze aansluiting te bekomen met de rechterbuur werd het aansluitende volume eveneens voorzien van een zadeldak.  Als overgang tussen het volume met de platte daken en het volume met het zadeldak is een open overdekte circulatiezone voorzien.

Op de hoek van de Edingsesteenweg en Proosdij werd boven op de hoofdbouw een beperkt terug liggend volume voorzien voor 2 sociale flats.  De gevels van deze bouwlaag werden in een licht pleisterwerk uitgevoerd zodat de uitstraling van dit niveau in zake materiaalgebruik ondergeschikt blijft ten aanzien van de omgeving.

Tussen het nieuwbouwproject en de verderop Proosdij gesitueerde serviceflats van het OCMW is een gemeenschappelijke tuin zowel voor de bewoners van de bestaande serviceflats als voor de bewoners van de nieuwe assistentieflats.

De 3 toegangen, elk met trap en lift, zijn op een verschillend aanzetniveau gesitueerd.  Hierrond werd een verscheidenheid aan flats inzake oppervlakte, oriëntatie en aantal slaapkamers (1 of 2) gegroepeerd.  Elke flat is voorzien van een ruim buitenterras met opbergkast.  In de woonkamer is een open keuken geïntegreerd. De badkamers zijn allemaal uitgerust met een lavabo, wc en drempelloze douche.

Het volume met het zadeldak, aansluitend aan het gebouw rechts langs de Edingsesteenweg, huisvest 3 assistentieflats voorzien voor bewoners met een verminderde beweeglijkheid met sanitaire cellen ingericht voor rolstoelgebruikers; badkamers met aangepaste douche; onderrijdbaar meubilair in badkamer en keuken; wasmachine en droogkast op hoogte zodat deze dienstig is voor bewoners in een rolstoel; aangepaste schuifdeuren aan de badkamer voor extra bewegingsruimte van slaapkamer naar badkamer; voldoende manoeuvreerruimte in alle lokalen voor rolstoelgebruikers.

De ontmoetingsruimte, die door het OCMW zal geëxploiteerd worden, is bewust gesitueerd op de hoek van de Edingsesteenweg en Proosdij tegenover de kerk.  In de ontmoetingsruimte is er een toog met een kleine keuken. De nodige sanitaire ruimtes zijn eveneens voorzien en er is een kleine bureelruimte voor de verantwoordelijke die de uitbating verzorgt. Het terras wordt, door het hoogteverschil aan de stoep, op een beperkte lengte, begrensd door een keerwand tot op straatniveau.  De ontmoetingsruimte staat zowel ter beschikking van de bewoners als externen.

Er werd geopteerd voor een sober materiaalgebruik zo dat er een architectuur gecreëerd wordt die zich maximaal integreert in het bestaande straatbeeld langs de Edingsesteenweg, bestaande uit baksteen, architectonisch beton, witte sierpleister en aluminium buitenschrijnwerk.

Het gebouw is integraal toegankelijk voor personen met een verminderde beweeglijkheid.

Opdrachtgever SHM Ninove Welzijn cvba
Locatie Edingsesteenweg 382-384
9400    Ninove
Budget 5,29 Mio EUR
Oppervlakte 4.284 m2
Start werken 2018
Ingebruikname 2022