TER BURG NOSSEGEM

Het project omvat een vervangingsnieuwbouw voor het woonzorgcentrum Ter Burg met 133 bedden en 45 assistentiewoningen, in het centrum van Nossegem, deelgemeente van Zaventem.  Het geheel wordt in 2 fasen uitgevoerd, gezien het bestaande WZC tijdens de uitvoering van de werken in dienst zal blijven.

Het gebouw herbergt 3 bovengrondse bouwlagen, 1 ondergrondse bouwlaag met een ondergrondse parking voor 40 wagens.

De bouwplaats van het nieuwe WZC is de huidige locatie van rusthuis Ter Burg, uitgebreid met de terreinen van het voormalig gemeentehuis, klooster en schoolgebouwen.

Om de bouw van het project mogelijk te maken en daarbij de continuïteit in de werking van het huidige rusthuis te verzekeren, wordt het nieuwe WZC in 2 fasen uitgevoerd.

Na realisatie van het volledige complex zal het nieuwe WZC uitgebouwd en uitgespreid worden over 3 bovengrondse bouwlagen.  De kamers bevinden zich allen op de verdiepingen.  Op de begane grond worden de noodzakelijke diensten voorzien zoals administratie, technische ruimtes, kine en kapsalon, centrale keuken en een ruime foyer met restaurant. Ondergronds wordt een parkeergarage voorzien voor 40 wagens.

Het woonzorgcentrum wordt ingedeeld in leefgroepen van 14 tot 18 bewoners.  De leefgroepen worden per 2 gegroepeerd tot één logistieke afdeling.  2 afdelingen worden gegroepeerd rond 2 binnenpleinen.  Er is een sterke belevingswaarde voor de bejaarde bewoner vanuit zijn kleinschalige leefgroep alsook vanuit zijn afdeling.

De assistentiewoningen worden over 2 bouwlagen opgetrokken met elk een eigen privé-terras.

De functionele indeling van het gebouw reflecteert zich ook in de architectuur, waardoor de grootte van het gebouw beperkt blijft.  Er ontstaat een wisselwerking tussen het publieke deel (straat en voorliggend plein) en het binnenplein door het voorzien van semi-publiekgebonden functies (foyer met restaurant, kapsalon, kine,….).

 

Opdrachtgever WZC Ter Burg Nossegem
Locatie Burggrachtstraat 1
1930 Nossegem
Budget 17,7 Mio EUR
Oppervlakte 12.926 m2
Start werken december 2014 (fase 1)
einde 2016 (fase 2)
Ingebruikname eind 2016 (fase 1)
voorjaar 2018 (fase 2)