HUIZE SINT-JOZEF NIEUWERKERKEN

Het project omvat een nieuwbouw woonzorgcentrum van 100 bedden op de campus van het bestaande WZC in Nieuwerkerken.
Als gevolg van de grote niveauverschillen op de site en de stedenbouwkundige randvoorwaarden die langs de straatzijden (Kloosterstraat en Berkenstraat) maximaal 2 bovengrondse bouwlagen toelaten, wordt het projectvoorstel voor het WZC uitgespreid over 4 bouwlagen, gaande van niveau -1 tot niveau +2.

Alhoewel niveau -1 de indruk wekt een ondergrondse bouwlaag te zijn, blijkt door de aanwezige terreinhelling echter dat dit niveau grotendeels bovengronds te beschouwen is, met name langsheen de Kloosterstraat met de bestaande serviceflats en aan de zijde van de toeleveringen en de keuken.
De niveauverschillen in het terrein maken dat de achterzijde van deze bouwdelen in feite als ondergronds moeten beschouwd worden. Teneinde ook aan deze zijde van deze bouwdelen daglicht naar binnen te kunnen halen en er volwaardige functies in te kunnen onderbrengen, zal er gewerkt worden met een ruime ‘Engelse koer’.

Teneinde de nieuwbouw op één niveau traploos te kunnen verbinden met de bestaande gebouwen (serviceflats), zowel in de verschillende bouwfases als in de definitieve eindsituatie, wordt het niveau van de huidige inkom als 0-niveau weerhouden.
Rekening houdend met dit gegeven, wordt de vervangingsnieuwbouwvleugel functioneel enkel ingevuld op het niveau 0 (gedeelte van een afdeling). Dit bouwdeel zal derhalve op kolommen gerealiseerd worden. De open ruimte onder deze vleugel wordt ingevuld met enerzijds parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers, en anderzijds met een extra overdekt terras voor de bewoners van de serviceflats. Dit terras grenst onmiddellijk aan de binnentuin van de serviceflats.
Door deze vleugel op kolommen te plaatsen, wordt de binnentuin van de bestaande serviceflats naar de straat toe visueel open getrokken, hetgeen de belevingswaarde van de serviceflats aan deze zijde aanzienlijk verhoogt.

De hoofdinkom WZC is niet alleen in grondplan maar ook t.o.v. de verschillende bouwlagen  centraal ingeplant zodat vanuit dit centraal punt, waar ook de verticale hoofdcirculatie-as gesitueerd is, alle vleugels van de diverse bouwdelen op een vlotte manier kunnen bereikt worden, waardoor de loopafstanden beperkt worden.

Na afbraak van het L-vormige bouwvolume langsheen de Kloosterstraat ontstaat er een groot voorgebied dat deels zal aangewend worden als bezoekersparking voor het WZC en het DVC, deels als groen buffer met wandelpaden en rustplekken voor de bewoners voor de bewoners zodat het contact met de buurt wordt versterkt.
Aan de achterzijde van de vleugel bouwfase 1 wordt een ruime personeelsparking voorzien.

Niveau -1 wordt voorzien voor het logistieke gebeuren van de ganse site met technische ruimtes, magazijnen, wasserij, de afwerkingkeuken en de personeelsvestiaires.

Niveau gelijkvloers zal meerdere functies huisvesten zoals de hoofdinkom met verticale circulaties, de administratieve diensten, het kapsalon en de cafetaria, de technische ruimten, het dagverzorgingscentrum, een verpleegafdeling voor 35 bewoners, bestaande uit 2 clusters, gesitueerd rond de de leefruimte voor deze leefgroep.
Hoofdblikvanger vanaf de ingang is de centraal ingeplante ruime cafetaria, die van twee zijden voorzien is van rechtstreeks daglicht. Aan de achterzijde van de site is er een ruim terras met royaal zicht op het park.

Het dagverzorgingscentrum vormt een autonome entiteit binnen de site met een eigen aparte toegang en een afzonderlijk terras, dat het verlengde vormt van de ruime leefruimte.  Deze leefruimte is voorzien van een zithoek, eethoek, computerhoek en tv-hoek. Een keuken sluit rechtstreeks aan op de eethoek

Op niveau +1 bevindt zich een afdeling met 37 kamers, verdeeld over twee leefgroepen, elk met hun eigen dagzaal met eetruimte, zitruimte, verdeelkeuken en ruim terras.
De bouwheer opteert voor gescheiden leefruimten voor de leefgroepen teneinde een verschillende leefsfeer te kunnen aanbieden, zonder de bewoners te willen beknotten in hun bewegingsvrijheid. Flexibiliteit en diversiteit naar gebruik zijn hierbij belangrijke begrippen.

Op niveau +2 bevindt zich een afdeling van 28 kamers, verdeeld over twee afdelingen rondom één gemeenschappelijke dagzaal met eetruimte en zitruimte. In tegenstelling tot de afdeling op verdieping +1 is op deze bouwlaag slechts 1 leefruimte voorzien. Deze beschikt eveneens over een ruim terras met zicht op het achterliggende landschap. Deze ruimte, die andermaal verschillend is van de overige leefruimten, kadert in de filosofie van de bouwheer die een zo ruim mogelijk aanbod van diverse woonomgevingen wil aanbieden.

Opdrachtgever St.- Elisabeth’s Dal vzw
Locatie Kloosterstraat 26
3850 Nieuwerkerken
Budget 10,22 Mio EUR
Oppervlakte Nieuwbouw : 5.763 m2
Verbouwing : 1.045 m2
Start werken