KOL LANDEN BOVENPOORT

Het project omvatte enerzijds de afbraak van bestaande sanitaire blokken, zijnde een prefab sanitair container en het eerder buiten dienst gestelde verouderde sanitair, met inbegrip van het bestaande afdak van de overdekte speelplaats. Anderzijds werden nieuwe sanitaire ruimtes, klaslokalen en verticale circulatie voorzien en de uitbreiding van de bestaande refter met tevens uitvoering van een nieuwe overdekte speelplaats.

De uitbreiding van het bestaande scholencomplex kadert in een algemene capaciteitsuitbreiding en in de noodzaak om de bestaande infrastructuur aan te passen aan de huidige comfortnormen en kwaliteitseisen. Door de uitbreiding van het bestaande schoolgebouw met 30% en een beperkte interne reorganisatie, werden via dit infrastructuurproject 100 bijkomende plaatsen gerealiseerd.

De uitbreiding telt 2 bouwlagen en een overdekte speelplaats. Ter hoogte van het bestaande af te breken sanitaire blok, voorzag de uitbreiding in een capaciteitsuitbreiding van de bestaande refter met tevens de realisatie van nieuwe sanitaire lokalen voor leerlingen, personeel en een rolstoeltoegankelijk toilet. Hier werd ook een keuken en een technisch lokaal ondergebracht. Op gelijkvloers niveau werd verder een nieuw klaslokaal uitgevoerd. Tevens werd in het kader van toegankelijkheid een lift voorzien die bereikbaar is vanuit het bestaande gebouw.

Het sanitaire blok is opgedeeld in een sanitair voor jongens en voor meisjes, elk deel rechtstreeks toegankelijk vanuit een nieuwe gang die de verbinding maakt tussen de overdekte speelplaats en de refter.

De interne verbouwingswerken bleven op gelijkvloers niveau beperkt tot de herinrichting van de bestaande refter en 1 klaslokaal ten gevolge van de uitvoering van een verbindingsgang teneinde alle lokalen vlot in verbinding te stellen met de te verbouwen refter en het nieuwe sanitair.

Op de verdieping werden twee nieuwe klaslokalen uitgevoerd die toegankelijk zijn vanuit de bestaande gang.
De verbouwingswerken op de eerste verdieping voorzagen in de oprichting van nieuwe bergruimte en zeer beperkt sanitair en omkleedruimtes in functie van de bestaande turnzaal. Deze nieuwe lokalen werden ondergebracht in de bestaande gang die gemakkelijk in oppervlakte kon gereduceerd worden.

De uitbreiding werd vormgegeven vanuit een logische planopbouw waarbij de nieuwe sanitaire voorzieningen en uitgebreide refter tevens vlot toegankelijk waren vanaf de speelplaats, terwijl de nieuwe klaslokalen hun aansluiting vonden met de bestaande circulatie naar de verschillende klaslokalen. Op deze manier werd er ingezet op een optimalisatie van de bestaande werking van het schoolgebeuren.

De nieuwbouw is een massieve constructie opgebouwd met draagmuren in metselwerk in baksteen gecombineerd met een kolom- en balkenstructuur in staal en gewapend beton. De draagvloeren werden voorzien in geprefabriceerde betonnen vloerelementen. Het volume werd afgedekt door een plat dak met een waterdichtingslaag op basis van bitumen. Het afdak werd uitgevoerd in geprofileerde staalplaten.

De keermuren bleven behouden en daar waar nodig hersteld en aangepast in functie van het ontwerp. De bestaande verhardingen die zich op de te bouwen zone bevinden, werden verwijderd en/of aangepast.

Opdrachtgever Vzw Katholiek Onderwijs Landen
Locatie Bovenpoortstraat 48
  3400   Landen
Budget   0,86 Mio EUR
Oppervlakte
Uitbreiding 347 m2 – Verbouwing 63 m2
Start werken sept. 2018
Ingebruikname