KOL LANDEN GROOTVELD

Het betreft de uitbreiding van een bestaand schoolgebouw door het bouwen van een nieuw sanitair blok, een bergruimte, een overdekte speelplaats en een klaslokaal.  De uitbreiding van de bestaande campus kadert in de uitvoering van het prioriteitenplan dat is ontstaan uit de noodzaak om, in functie van het aantal gebruikers, de capaciteit en kwaliteit van de bestaande infrastructuur aan te passen aan de huidige comfortnormen en kwaliteitseisen.

Door de realisatie van een beperkte uitbreiding die volledig kadert binnen het vooropgestelde masterplan voor deze site en tevens een weldoordachte verbouwing en herorganisatie van enkele bestaande lokalen, zijn we erin geslaagd om met deze beperkte werken aan het bestaande volume van het schoolgebouw te voldoen aan een capaciteitsuitbreiding voor 75 bijkomende plaatsen.

Door tevens de herlokalisatie van de inkom en de burelen directie en secretariaat, kon t.h.v. de vroegere inkom met secretariaat een nieuw klaslokaal gerealiseerd worden in aansluiting met bestaande leslokalen. De administratieve functies werden centraal gegroepeerd in de nabijheid van de verticale circulatie.

Op de kop van de bestaande schoolvleugel aan de zijde van de ‘Kapelaan P.P. Rubenssteeg’ werd in het verlengde van het bestaande gebouw, de restruimte tot tegen de bestaande keermuren op de grens van het perceel ingevuld met een nieuw bouwvolume. Door een logische inplanting van hetzelfde type lokalen als de bestaande naastgelegen ruimten, vormde deze uitbreiding een naadloze overgang van de bestaande infrastructuur naar de nieuwe waarbij de huidige werking van het schoolgebeuren ongewijzigd bleef.

Op niveau speelplaats werd op dezelfde wijze als de bestaande situatie een nieuw sanitairblok en overdekte speelplaats gerealiseerd met op het uiteinde van de uitbreiding een bergruimte die aansluit op de bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens. De sanitaire voorzieningen werden opgedeeld in een sanitair voor jongens en meisjes met elk een rechtstreekse toegangsdeur vanuit de overdekte speelplaats. De bergruimte bestaat uit één grote ruimte voorzien van een dubbele deur toegangsdeur voor groot materiaal.

Op het niveau eerste verdieping werd in het verlengde van de bestaande vleugel met leslokalen een klaslokaal bijgebouwd waarbij de gang werd doorgetrokken die uitgaf op een nooduitgang met buitentrap naar de straat.

De bestaande naastgelegen klaslokalen werden naar analogie met de uitbreiding tevens voorzien van nieuw buitenschrijnwerk conform de huidige regelgeving.

De nieuwbouw omvat een massieve constructie opgebouwd met draagmuren in metselwerk in baksteen gecombineerd met een kolom- en balkenstructuur in gewapend beton. De draagvloeren  werden voorzien in geprefabriceerde betonnen vloerelementen. Het volume werd afgedekt door een plat dak.

De keermuren  en omheiningen bleven behouden en daar waar nodig hersteld en aangepast in functie van het ontwerp. De bestaande speeltuigen, banken, verhardingen en de buitentrap die zich op de te bouwen zone bevinden, werden verwijderd of gesloopt.

Opdrachtgever Vzw Katholiek Onderwijs Landen
Locatie Grootveldstraat 2
3400   Landen
Budget 0,576 Mio EUR
Oppervlakte Uitbreiding: 147 m2 – Verbouwing: 446 m2
Start werken 2018
Voorlopige oplevering 5 november 2019