MEDISCH CENTRUM ST. JOZEF – MUNSTERBILZEN – NIEUWBOUW ADMINISTRATIE

Het betreft een nieuwbouw van een gebouw voor de huisvesting van de administratieve diensten van de psychiatrische instelling.

De administratie kadert in een globaal masterplan voor de psychiatrische instelling dat door Architectengroep PSK nv werd uitgewerkt voor de ganse site.  De verschillende gebouwen van het complex situeren zich aan weerszijden van de Abdijstraat.
Het onthaal van zowel bezoekers, patiënten en personeel dient duidelijk herkenbaar te zijn tussen de verschillende gebouwen.  Hiertoe wordt geopteerd voor een eigentijds gebouw dat zowel inzake vormgeving als materiaalgebruik een blikvanger vormt waartoe de mensen automatisch worden aangetrokken.  Het onthaal situeert zich in een glazen foyer over twee niveaus met een gebogen dak, gevat tussen twee afzonderlijke volumes.  In het voorste volume bevindt zich links een polyvalente ruimte die eveneens over 2 niveaus werd uitgewerkt. Aan de rechterzijde bevindt zich op het gelijkvloers de sociale dienst en op de verdieping de boekhouding.  In het achterste volume zijn burelen en vergaderlokalen gehuisvest. Op de eerste verdieping bevinden zich technische lokalen.  Het internaat voor de stagiairs is op de tweede verdieping ondergebracht.  Deze lokalen zijn via een aparte toegang en traphal rechtstreeks bereikbaar.

 

Opdrachtgever Medisch Centrum St. Jozef
Locatie Abdijstraat 2
3740 Munsterbilzen
Budget 6,6 Mio EUR
Oppervlakte 4.144 m2
Start werken februari 2005
Ingebruikname juli 2007