SOCIALE WONINGBOUW PAENHUIS RIEMST

Het project omvat een nieuwbouw voor 11 woongelegenheden als sociale huisvesting voor bejaarden en zorgbehoevenden, waarvan 8 met twee slaapkamers en 3 met één slaapkamer.

Inbegrepen is ook de infrastructurele aanleg van de voetpaden met hellende vlakken en open verbindingstrappen, alsook de individuele en collectieve terrassen en verbindingspasserel voor de verdiepingswoningen en het aanleggen van 11 open parkeerplaatsen, waarvan 3 voor rolstoelgebruikers.

De woongelegenheden zijn ondergebracht in 3 volumes, waarvan één met 2 bouwlagen van elk 3 woningen, één met 1 bouwlaag met 3 woningen en onderkeldering ten behoeve van individuele bergruimte en collectieve technische voorzieningen en één met 1 bouwlaag en 2 woningen.

De gelijkvloerse woningen worden aan de zuidzijde voorzien van een private tuin, die via taluds, niveauverschillen, keermuurtjes en groenaanplantingen visueel van de omgeving worden afgescheiden.

Aan de noordzijde van elk bouwvolume bevindt zich een doorlopend toegangspad, dat leidt naar de ingangen van de diverse woningen.  Deze toegangspaden sluiten links en rechts aan op de bestaande wegverhardingen en geven toegang tot de twee parkeerzones, dewelke zich onmiddellijk aangrenzend aan de woonblokken bevinden.  Zij komen samen op een centraal plein, gelegen tussen de drie volumes, waar zij aansluiten op een stelsel van hellende vlakken en trappen.

De centrale zone doet dienst als gemeenschappelijk ontmoetingspleintje en is via een tuintrap doorverbonden met de wandelpaden van het aangrenzende woonzorgcentrum.  Vanaf dit plein vertrekt een open buitentrap die verbinding geeft met de voetgangerspasserel van de drie verdiepingswoningen.

Opdrachtgever Woonzo CVBA
Locatie Eyckendaelweg
3770  Riemst
Budget 1,4 Mio EUR
Oppervlakte 1.006 m2
Start werken april 2016
Ingebruikname juli 2017