TECHNISCHE DIENST BORGLOON

Het project betreft de nieuwbouw van een stadsmagazijn, omvattende:

  • op straatniveau: onthaal, burelen, kleedkamers, sanitair, personeelsrefter, berging technieken en afhaalmagazijn;
  • op terreinniveau: Magazijn, werkplaatsen (schrijnwerkerij, metaalbewerking, schilders, electriciteit) en garages voor stalling voertuigen, herstelplaats voertuigen;
  • overdekking voor opslagruimte en buitenwerkruimten;
  • buitenaanleg met parkeerplaatsen bezoekers en werknemers en opslagzones (deels overdekts, deels in open lucht).

Het stadsmagazijn werd gerealiseerd op een nagenoeg vlak perceel op de industriezone Kernielerveld te Borgloon.  Het terrein bevindt zich evenwel nagenoeg een bouwlaag lager (3,40 m) dan het aangrenzende straatpeil.  Bij het concept werd gebruik gemaakt van dit niveauverschil door het gebouw deels op twee bouwlagen uit te bouwen.  Hierdoor komt het gebouw, gezien vanaf de straat, als een beperkt bouwvolume over.

De administratieve lokalen en het afhaalmagazijn voor bezoekers bevindt zich op het straatniveau, zodat deze vlot toegankelijk zijn voor derden.

De ateliers werden als het ware onder deze verdieping ingeschoven en bevinden zich, samen met de grote magazijnen op het niveau van het terrein.  Deze verdieping is voor voertuigen bereikbaar via een nieuw aangelegd hellend vlak.

Het gebouw werd uitgevoerd met platte daken.

Opdrachtgever Stad Borgloon
Locatie Kernielerveld
3840 Borgloon
Budget 2,22 Mio EUR
Oppervlakte 1.623 m2
Start werken 2018
Ingebruikname 2020