WZC BLOESEMHOF BORGLOON

Het betreft een vervangingsnieuwbouw van 64 bedden, opgevat over 2 niveau’s, die zich vlakbij het centrum van de stad Borgloon situeert.
Het project maakt deel uit van de bestaande OCMW Campus.  Door de nabijheid van beschermde gebouwen en de overige aanwezige bebouwing dient het project gekaderd in de ruimtelijk en historische context.  Door de beperktheid van het terrein dient er gestreefd te worden naar een compact gebouw.

De helft van de 64 bewoners zijn personen met somatische zorg, de andere helft personen met dementie. Vier van de kamers, verspreid over de 2 verdiepingen, zijn bestemd voor kortverblijf.  In totaliteit zijn er 4 leefgroepen – 2 voor personen met somatische zorg en 2 voor personen met dementie.  Het ontwerp van het woonzorgcentrum is gebaseerd op een werking in kleinere leefgroepen, elke leefgroep telt 16 bewoners.  Functioneel worden 2 leefgroepen gegroepeerd tot één verzorgingseenheid.
Elke verzorgingseenheid/afdeling is gesitueerd rond een centrale kern die op beide bouwlagen nagenoeg analoog is.  Naast de verticale circulaties, bevinden zich de verpleegposten en de teamlokalen, met utility’s, bergingen en het sanitair.  Deze centrale inplanting draagt er toe bij dat het gebouw vlot ‘leesbaar’ is, en dat de in deze zone gesitueerde functies dienstig zijn voor alle afdelingen van dezelfde verdieping.  Zo zijn er onder andere ook de gemeenschappelijke daglokalen voor de bewoners terug te vinden.  Naarmate men zich van de centrale kern verwijdert, komt men in het meer privé gedeelte van de bewoners met de kamers en de badkamers.

Door de beperkte oppervlakte van het beschikbare bouwterrein werd er geopteerd te werken rond 2 binnentuinen.  Hierdoor ontstaat er een binnengebied, zodat één van de tuinen als buitenruimte voor de personen met dementie kan gebruikt worden.  De andere binnentuin wordt opengewerkt naar de Graethempoort zodat er een semi-publieke zone ontstaat als overgang tussen de straat en het WZC.

 

Opdrachtgever OCMW Borgloon
Locatie Graethempoort 3a
3840 Borgloon
Budget 6,7 Mio EUR
Oppervlakte 4.184 m2
Start werken februari 2012
Ingebruikname november 2014