WZC KEIENHOF KUMTICH

Het betreft een uitbreiding van het woonzorgcentrum met 31 kamers, interne herschikking van bestaande kamers en dienstlokalen en aanpassing en uitbreiding van huidige dagzaal tot cafetaria.
Als gevolg van de gewenste uitbreiding, werd de lay-out van het bestaande woonzorgcentrum grondig geëvalueerd.  Dit resulteerde in een masterplan waarbij de afdelingen binnen de structurele, functionele en financiële mogelijkheden werden herschikt.

In de uitbreiding worden 31 nieuwbouw kamers met dagzaal opgenomen.  De kamers worden gegroepeerd rond een binnentuin over 2 bouwlagen.  Door de afdeling voor personen met dementie op het gelijkvloers te voorzien, kunnen deze personen zich vrij binnen en buiten bewegen.  In deze fase wordt een ondergrondse parking in het ontwerp opgenomen.

De verbouwings- en uitbreidingswerken van de bestaande cafetaria/dagzaal werd in drie fasen uitgevoerd.  Deze uitbreiding zorgt er voor dat  de volledige ruimte wordt voorzien van ruim daglicht en een huiselijke sfeer.  Het kapsalon krijgt en nieuwe locatie in de buurt van de cafetaria op het gelijkvloers.  Verder zorgen nog enkele kleine ingrepen, zoals het vernieuwen van de bestaande gangen, het geven van daglicht in de polyvalente zaal, het vernieuwen van het administratief gedeelte en het opfrissen van bestaande kamers ervoor dat het aangenaam verblijven is in het gebouw.

Opdrachtgever OCMW Tienen
Locatie Keibergstraat 71
3300 Kumtich-Tienen
Budget 4,6 Mio EUR
Oppervlakte 1.913 m2
Start werken september 2012
Ingebruikname november 2014