WZC RIEMST

De opdracht betreft de nieuwbouw van een woonzorgcentrum voor 60 ROB bedden en 3 eenheden in kortverblijf.   Het nieuwbouwproject situeert zich in een binnengebied, dat begrensd wordt door de achtertuinen van de bestaande woningen in de aanpalende straten.

Het project is kruisvormig opgebouwd rond een centraal ontmoetingspunt over twee bouwlagen, waarrond de dagverblijven van de leefgroepen gegroepeerd zijn.  Zo ontstaan er per niveau 5 zones : een centraal gedeelte, één vleugel met de algemene diensten en 3 woonvleugels met elk een tiental kamers.  De combinatie van deze kruisvorm met de geografische ligging van het terrein levert een bijzonder gunstige oriëntatie op, waarbij alle ramen naar 2 hoofdwindrichtingen gekeerd zijn en er dus geen enkel lokaal pal noord of zuid gericht is.

Het centrale middendeel vormt de spil van het project, het is het knooppunt van de circulatieassen en een centrale ontmoetingsplaats, de verpleegpost situeert zich in dit deel en heeft door zijn ligging toezicht op de 3 leefruimtes en op de interne en externe circulaties.  Rondom de kruisvormig opgevatte gangen groeperen zich de drie livings met elk een private tuin.

De woongroepen worden opgebouwd volgens eenzelfde principe en huisvesten elk tien tot twaalf bewoners.  Er werd gekozen voor een L-vormig grondplan met middengang, die rechtstreeks aansluit op een van de leefruimtes, gegroepeerd rond het centrale middendeel.

Door het L-vormig patroon vermijdt men te lange gangen en verhoogt de kleinschaligheid en de herkenbaarheid . Hierdoor wordt het voor de bewoners een stuk leefbaarder en gezelliger.  Deze vorm biedt tevens de mogelijkheid om ter hoogte van de knik een rusthoek te integreren die een boeiend uitzicht naar buiten oplevert en zorgt voor voldoende lichtinval in de gangen.  De “ingesloten” hoek van het L-vormig plan wordt benut voor de inplanting van de minder daglichtgevoelige ruimtes (berging, vuil linnen lokaal en vuile utility), met aangrenzend hieraan de centrale badkamer.  Hierbij ontstaat in elke afdeling een lange blinde muur, waartegen een ruime wandkast als bijkomende bergruimte kan voorzien worden voor opvang van omvangrijke

Ten einde naar de toekomst optimaal te kunnen inspelen op alle mogelijke trends en ontwikkelingen met betrekking tot zorgaanbod en zorgverlening, is er geopteerd voor één enkel kamertype, dat op een zo polyvalent mogelijke wijze is opgevat.  Met behulp van een aantal verschuifbare wanden kan de kamer naar believen omgevormd worden tot een zuiver residentiële woongelegenheid voor valide bejaarden, waarbij het nachtgedeelte -naar voorkeur van de bewoner – kan worden afgescheiden van de dagzone, of tot een kamer voor zwaar zorgbehoevende bejaarden, waarbij er door het wegschuiven van de tussenwand meer bewegingsruimte ontstaat voor rolstoelen, een andere bedpositie mogelijk wordt, en het verzorgingscomfort toeneemt.  Bovendien leent het concept zich tot elke denkbare tussenvorm op bovenstaande mogelijkheden.

Onafhankelijk van deze basiskeuze is de sanitaire cel op haar beurt voorzien van twee schuifpanelen: het ene gericht op de nachtzone, het andere op de dagzone.

Afhankelijk van de mobiliteit en zelfredzaamheid van elke bewoner, of de graad van bedlegerigheid, kan de verpleging voor elkeen afzonderlijk de meest optimale keuze maken naar sanitaire verzorging, waarbij het bed desgevallend tot tegen de sanitaire module kan geschoven worden en het wassen op bed mogelijk wordt.

Het toepassen van deze schuifwanden, die naar keuze in meerdere posities kunnen geplaatst worden, maakt het voor een licht rolstoelafhankelijke bejaarde mogelijk om zonder grote hindernissen of ongemakken een aantal dingen nog zelf te doen.

In dit project werd aandacht besteed aan het beperken van de energieverbruiken en energieverliezen door een zeer goede isolatie van de buitenschil (K 35), speciale aandacht voor de luchtdichtheid, het aanwenden van degelijke materialen met een hoge inertie (baksteen, welfsels, beton), waardoor een grote opslagcapaciteit van warmte mogelijk wordt, een optimale oriëntatie van de beglaasde gevels om zontoetreding maximaal toe te laten in winterregime en het weren van zonnestraling in de andere seizoenen, het aanbrengen van zonwering om de zontoetreding te vermijden wanneer ze ongewenst is, het beperken van het waterverbruik door aanwending van regenwater, opgevangen in waterreservoirs, voor de spoeling van de toiletten, het beperken van het aantal lokalen met koeling, flexibiliteit van het kamerconcept enerzijds door zijn ruime opvatting, anderzijds door de mogelijkheid tot het opdelen in een apart slaap- en leefgedeelte.

Bij de productie van energie werd in eerste instantie gebruik gemaakt van een gratis energiebron, de zon.  Voor de productie van warmwater werden zonneboilers geïnstalleerd.  Voor het opwekken van elektriciteit werd omwille van budgettaire reden in een latere fase een installatie van fotovoltaïsche cellen geplaatst.

Bij het ontwerp van de technische installaties werd voornamelijk rationeel energieverbruik nagestreefd, zoals verwarming via klassieke plaatstalen radiatoren in een regime 70/50 in de kamers, vloerverwarming in de cafetaria en inkomhall, condenserende gasketels, gebalanceerd ventilatiesysteem D met 50 % warmterecuperatie, onafhankelijk gasgestookte warmwaterboilers als bijverwarming bij onvoldoende capaciteit zonneboilers, verlichting op basis van de nieuwste generatie spaarlampen met elektronische ballasten, aanwezigheidsdetectie in de niet van daglicht voorzien lokalen, liften met frequentieregeling en frequentiegestuurde pompen.

 

Opdrachtgever Rust- en verzorgingstehuizen

VZW Bejaardenzorg Grauwzusters

Hasselt-Tongeren

Locatie Eyckendael
3770 Riemst
Budget 5,9 Mio EUR
Oppervlakte  4.330 m2
Start werken januari 2008
Ingebruikname juli  2009