WZC DE BERK MEERHOUT

Het betreft de nieuwbouw van een woonzorgcentrum met 74 woongelegenheden, waarvan 3 voor  kortverblijf.
Het nieuwbouwproject situeert zich in het centrum van Meerhout, op de site Berkenhof, waar zich het huidig woonzorgcentrum bevindt alsook serviceflats en tien af te breken bejaardenwoningen. De site is toegankelijk vanaf de Gasthuisstraat en wordt verder begrensd door een voetpad dat leidt naar de nieuwe site van het gemeentehuis. De nieuwbouw wordt in relatie met het bestaande woonzorgcentrum ingeplant waarbij de huidige groenzones en berkenbomen langsheen het voetpad blijven behouden.

Het nieuw te bouwen volume wordt opgebouwd uit twee bouwlagen.  Elke bouwlaag omvat drie leefgroepen met in totaal 74 woongelegenheden.
Twee van de drie dagverblijven van de leefgroepen alsook de cafetaria situeren zich aan de zuidkant van het gebouw, gericht naar het naastliggende voetpad en groene omgeving. Het derde dagverblijf, meer bepaald de living voor de bewoners met dementie is gericht naar een binnentuin.
Aan de zijde van de bestaande bouw bevindt zich de toegang voor logistieke diensten, waarbij een verbinding wordt gemaakt naar het bestaande woonzorgcentrum door middel van een luifelconstructie.
Rechts van de inkom, zijde Gasthuisstraat, bevinden zich op het gelijkvloers de administratieve en logistieke diensten.

De site is toegankelijk via de huidige toegangsweg die verder wordt geleid in de richting van de hoofdinkom woonzorgcentrum en terug richting Gasthuisstraat wordt aangelegd, waarbij de bestaande parking wordt uitgebreid binnen de zone van de ontsluitingsweg.
Langsheen het bestaande voetpad wordt een brandweg in betongrasdallen aangelegd die aansluit op de nieuwe ontsluitingsweg van het woonzorgcentrum. De infrastructuurwerken omvatten daarnaast de omgevingsaanleg van het gebouw met terrassen aan dagverblijven en cafetaria, de binnentuin en de verbindingsvoetpaden rondom het gebouw.

 

Opdrachtgever OCMW Meerhout
Locatie Gasthuisstraat 27
  2450 Meerhout
Budget 7,2 Mio EUR
Oppervlakte 5.065 m2
Start werken maart 2014
Ingebruikname oktober 2015