WZC TOERMALIEN GENK

Nieuwbouw rusthuis met 264 bedden, 6 plaatsen kortverblijf, dagverzorgingscentrum 15 plaatsen, polyvalente zaal en ondergrondse parking voor 192 wagens.

Door de sterke natuurlijke helling van het bouwterrein werd het geheel uitgesplitst in verschillende bouwvolumes, waardoor de schaal van het project wordt verkleind.

Het geheel wordt ingedeeld in 3 bouwvolumes die op het gelijkvloers en op de ondergrondse verdiepingen met elkaar verbonden zijn :

  • 3-tand met 4 bouwlagen waarvan de bovenste 3 bouwlagen als verpleegafdelingen worden uitgewerkt. Elke bouwlaag wordt opgebouwd uit 2 leefgroepen met elk een  dagverblijf en met gemeenschappelijke dienstlokalen.  Elke leefgroep omvat 15 kamers.  De dagverblijven bevinden zich centraal in de leefgroep en worden naar binnen opengewerkt door middel van beglaasde wanden, zij sluiten aan op een buitenruimte.  De laagste bouwlaag (niveau -1), half ondergronds wordt ingenomen door een administratieve vleugel, het dagverzorgingscentrum met eigen toegang en terras en centrale bergruimten.
  • 4-tand met 4 bouwlagen waarvan de bovenste 4 bouwlagen als verpleegafdelingen worden uitgewerkt, in dit geval met 4 afzonderlijke leefgroepen (4 vleugels) met elk 15 kamers en eigen dienstlokalen. Ook hier zijn de daglokalen opengewerkt naar de afdeling, en sluiten zij eveneens aan op een buitenruimte (terras). De laagste bouwlaag (niveau -2), gedeeltelijk ondergronds wordt ingenomen door de centrale keuken, centrale dienstlokalen zoals vestiaires personeel, wasserij en technische lokalen.
  • Blok met 4 bouwlagen, met inkom en polyvalente ruimte op het gelijkvloers en 3 ondergrondse bouwlagen voor parking.

Alle kamers zijn individuele kamers met een eigen sanitaire cel met douche.

In dit project werd aandacht besteed aan het optimaliseren van de energieverbruiken en energieverliezen door het gebruik van een goede isolatie van de buitenschil (K 35) ; speciale aandacht voor de luchtdichtheid ; het aanwenden van degelijke materialen met een hoge inertie (baksteen, welfsels, beton), waardoor een grote opslagcapaciteit van warmte mogelijk wordt ; een optimale oriëntatie van de beglaasde gevels om zontoetreding maximaal toe te laten in winterregime ; het aanbrengen van zonwering om de zontoetreding te vermijden wanneer ze ongewenst is d.m.v. vaste lamellen voor de raampartijen en zon- en windgestuurde screens ; het beperken van het waterverbruik door aanwending van regenwater, opgevangen in waterreservoirs voor de spoeling van de toiletten ; het beperken van het aantal lokalen met koeling ; flexibiliteit van het kamerconcept door zijn ruime opvatting en door de mogelijkheid tot het opdelen in een apart slaap- en leefgedeelte.

Bij de productie van energie werd gebruik gemaakt van zonneboilers voor de productie van warmwater ;  fotovoltaïsche cellen voor het opwekken van elektriciteit, die tijdens het ontwerp werd berekend doch omwille van budgettaire redenen werd uitgesteld.

Bij het ontwerp van de technische installaties werd voornamelijk rationeel energieverbruik nagestreefd : verwarming via klassieke plaatstalen radiatoren in een regime 70/50 in de kamers ; vloerverwarming in de cafetaria en inkomhall ; condenserende gasketels ; gebalanceerd ventilatiesysteem D met 50 % warmterecuperatie ; onafhankelijk gasgestookte warmwaterboilers als bijverwarming bij onvoldoende capaciteit zonneboilers ; verlichting op basis van de nieuwste generatie spaarlampen met elektronische ballasten ; aanwezigheidsdetectie in de niet van daglicht voorzien lokalen ; liften met frequentieregeling ; frequentiegestuurde pompen.

Opdrachtgever OCMW Genk
Locatie Weg naar As
3600 Genk
Budget 38,8 Mio EUR
Oppervlakte 26.369 m2
Start werken augustus 2009
Ingebruikname juni 2012